Community열린 커뮤니티

고객상담문의
위탁/컨설팅 상담

02.825.6874(代)

교육 상담

02.825.6872

Fax.
E-mail.
02.817.7392
edu1@sosc.kr

홈>열린 커뮤니티>Q&A 게시판

Q&A 게시판

게시물 상세
GKV , 2D・3D도면 제작 회사 소개 드릴 건
작성자 : Tran Viet Nga(ttv_nga@gkv-tech.com)  작성일 : 23-08-17   조회수 : 73
첨부파일 GKV_Catalogue_English-view.pdf

안녕하십니까..                                                                                                                                                                            

저는베트남에서 GKV 그룹영업원 Nga이라고합니다.

다름이아니라회사소개서를보내고싶어서메일드립니다

                                                                                                                                                                                                                                  

우리회사는건축, 토목, 기계의 BIM, CIM, 2D 도면, 3D 모델, 3D CG 퍼스제작업무를운영하고있습니다.           

지원가능한소프트웨어: AutoCAD 2D/3D, JW_CAD, ArchiCAD, REVIT, ICAD2D/3D, SketchUP, Lumion, Twinmotion 등이포함되며남품시간에맞추도록저희가끊임없이노력해서일정을잡해뿐만아니라좋은품질이있는상품을만들고있습니다. 그리고경력이 있는 직원들이많아서제한시간에서도대응할있는것이좋은점입니다.       

                            

상기는우리회사의프로파일이니만약에귀하의관심이있으면언제든알려주시길바랍니다.

감사합니다.                                                                                                                                                                                              

Viet Nga 드림

 

GIFU KOGYO VIETNAM CO., LTD. (GKV)

TEL: +84 (0)888 - 000 - 556

Kakao ID: trannga56

Mail: ttv_nga@gkv-tech.com

Website: https://www.gkv.vn/tech/vn/trangChu.html  

 

이전글 안전보건교육 로그인 문의 드립니다
다음글 ssss

댓글목록
이름 비밀번호
* 왼쪽의 자동등록방지 코드를 입력하세요.